Home » Contact » Club van 100 van Het Kammetje

Club van 100 van Het Kammetje


Hier komen de eerste 100 sponsoren te staan die ons willen helpen dit bedrijf duurzamer te maken. Zodat nog veel meer mensen met een beperking maar ook ouderen en kinderen en dieren geholpen kunnen worden. Wilt u mee helpen? Meldt u dan aan voor de club van 100. 


Deze zijn u al voorgegaan 

1 greta

2 miléne

3 boris

4 john

5 quint

6 winnie

7 Makro 

8 (hier kan uw voornaam staan! )